Training category: Bulgaria

Обучителен пакет относно престъпленията срещу дивата природа за правоприлагащите органи

Повишаването на осведомеността, знанията и капацитета на специалистите по престъпления срещу дивата природа е една от целите на проекта LIFE SWiPE. Като част от тези усилия е разработен цялостен обучителен пакет относно престъпленията срещу дивата природа, който е достъпен за обществено ползване. Липсата на осведоменост за мащаба и въздействието им, съчетана с липсата на специализирани […]