Training category: Slovakia

Vzdelávacie materiály o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch

Jedným z cieľov projektu SWiPE je zvyšovanie povedomia, znalostí a kapacít odborníkov v oblasti trestnej činnosti súvisiacej s voľne žijúcimi druhmi. Za týmto účelom bol vypracovaný balík školiacich materiálov o tejto nelegálnej činnosti.  Nedostatočné povedomie o rozsahu a vplyve trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách spolu s nedostatkom špecializovaných vedomostí na všetkých […]