Paket obuka o suzbijanju kažnjivih dela protiv divljih vrsta za organe reda i zakona

Povećanje svesti, znanja i sposobnosti stručnjaka koji se bave suzbijanjem kažnjivih dela protiv divljih vrsta jedan je od ciljeva projekta LIFE SWiPE. Kako bi se taj cilj postigao, razvijen je sveobuhvatan paket obuka o suzbijanju kažnjivih dela protiv prirode koji je dostupan za javnu upotrebu.

Nedostatak svesti o učestalosti i uticaju zločina protiv divljih vrsta, u kombinaciji s nedostatkom specijalizovanog znanja na svim nivoima lanca sprovođenja zakona, ključne su prepreke efektivnom delovanju za smanjenje tih zločina. Upravo tu činjenicu naglašava i nekoliko službenih izveštaja. Na primer, evaluacija Evropske komisije iz 2019./2020. o sprovođenju Direktive o zaštiti životne sredine putem kaznenog prava – koja je trenutno u reviziji – identifikovala je „nedostatak specijalizacije i obuke tela nadležnih za sprovođenje zakona, uključujući pravosuđe i tužiteljstvo”  kao jedan od glavnih nedostataka koji sprečavaju delotvornost tog zakonodavnog okvira za zaštitu životne sredine.

Paket obuka koji je usmeren prema stručnjacima koji se bave suzbijanjem kažnjivih dela protiv divljih vrsta, proizvela je WWF Adria-Srbija u saradnji sa Grupom za sprovođenje CITES konvencije, Ministarstva za zaštitu životne sredine republike Srbije, Ribolovačkim savezom Vojvodine i Višim tužilačkim pomoćnikom Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u ulozi samostalnog savetnika, a sastoji se od 3 modula:

Modul 1: Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore

Modul 2: Izvod iz zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

Modul 3: Pravni okvir za zaštitu divljih vrsta

U slučaju korišćenja ovih dokumenata za neku aktivnost izvan LIFE SWiPE projekta, obavezno je spomenuti SWiPE projekat i navesti da je proizvodnju materijala finansirao LIFE program Evropske unije.

Svi organizatori obuka zainteresovani za korišćenje materijala slobodno nas mogu kontaktirati u slučaju dodatnih pitanja.