Paket obuka o suzbijanju kažnjivih djela na štetu prirode za tijela kaznenog progona

Povećanje svijesti, znanja i sposobnosti stručnjaka koji se bave suzbijanjem kažnjivih djela na štetu prirode jedan je od ciljeva projekta LIFE SWiPE. Kako bi se taj cilj postigao, razvijen je sveobuhvatan paket obuka o suzbijanju kažnjivih djela na štetu prirode koji je dostupan za javnu upotrebu.

Nedostatak svijesti o učestalosti i utjecaju zločina na štetu prirode, u kombinaciji s nedostatkom specijaliziranog znanja na svim razinama lanca provedbe zakona, ključne su prepreke učinkovitom djelovanju za smanjenje tih zločina. Upravo tu činjenicu naglašava i nekoliko službenih izvještaja. Primjerice, evaluacija Europske komisije iz 2019./2020. o provedbi Direktive o zaštiti okoliša putem kaznenog prava – koja je trenutno u reviziji – identificirala je „nedostatak specijalizacije i obuke tijela nadležnih za provođenje zakona, uključujući pravosuđe i tužiteljstvo”  kao jedan od glavnih nedostataka koji sprječavaju djelotvornost tog zakonodavnog okvira za zaštitu okoliša.

Paket obuka koji je usmjeren prema stručnjacima koji se bave suzbijanjem kažnjivih djela na štetu prirode, producirala je Pravosudna akademija u sklopu LIFE SWiPE projekta, a sastoji se od 5 modula:

Modul 1: Nacionalni izvještaji za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju

Modul 2: Međunarodni pravni okvir

Modul 3: Značaj zaštite divljih vrsta

Modul 4: Primjeri iz sudske prakse u Republici Hrvatskoj

Modul 5: Nezakonito trgovanje divljim vrstama – hipotetski slučaj za vježbu

Modul: Procesuiranje kaznenih djela protiv divljih vrsta

Modul: Domaći pravni okvir

U slučaju korištenja ovih dokumenata za neku aktivnost izvan LIFE SWiPE projekta, obavezno je spomenuti SWiPE projekt i navesti da je proizvodnju materijala financirao LIFE program Europske unije.

Svi pružatelji obuka zainteresirani za korištenje materijala slobodno nas mogu kontaktirati u slučaju dodatnih pitanja.