Urmărirea penală a infracțiunilor legate de fauna sălbatică: pachet de instruire

Creșterea gradului de conștientizare, a cunoștințelor și a capacității profesioniștilor în domeniul infracțiunilor legate de fauna sălbatică este unul dintre obiectivele proiectului LIFE SWiPE. Ca parte a acestui efort, a fost elaborat un pachet de formare cuprinzător privind infracțiunile împotriva faunei sălbatice, care este disponibil pentru uzul public.

Lipsa de conștientizare a amplorii și a impactului infracțiunilor împotriva faunei sălbatice, combinată cu lipsa cunoștințelor de specialitate la toate nivelurile lanțului de aplicare a legii, reprezintă bariere esențiale în calea unei acțiuni eficiente de reducere a acestor infracțiuni. Acest lucru a fost semnalat de mai multe rapoarte oficiale: de exemplu, o evaluare a Comisiei Europene din 2019/2020 privind punerea în aplicare a Directivei privind criminalitatea împotriva mediului -care face în prezent obiectul unei revizuiri- a identificat “lipsa de specializare și de formare a autorităților de aplicare a legii, inclusiv a organelor de urmărire penală și a celor judiciare” ca fiind una dintre principalele deficiențe care împiedică ca legislația penală de mediu respectivă să fie eficientă.

Pachetul de formare LIFE SWiPE, destinat profesioniștilor în domeniul infracțiunilor împotriva vieții sălbatice constă în următoarele module:

Modulul 1: Prezentarea contextului și a proiectului SWiPE

Modulul 2: Raportul Național privind infracționalitatea contra speciilor sălbatice în România

Modulul 3: Introducere în problematica criminalității de mediu 

Modulul 4: Introducere în CITES

Modulul 5.1: Pricipalele grupe taxonomice listate în Anexele CITES și EU WTR (animals)

Modulul 5.2: Pricipalele grupe taxonomice listate în Anexele CITES și EU WTR (plants)

Modulul 6: Monitorizarea conformității. Investigații

Modulul 7: Infracțiuni privind braconajul și traficul cu specii protejate CITES. Acte normative europene și internaționale

Modulul 8: Impactul traficului asupra speciilor. Investigarea infracțiunilor comise asupra speciilor de fauna CITES

Modulul 9: Infracțiuni privind speciile acvatice de faună CITES

Modulul 10: Infracțiuni privind speciile terestre de faună CITES

Modulul 11: Spălarea banilor proveniți din traficul cu specii protejate CITES

Modulul 12: Braconajul cinegetic 

Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care utilizați acest document într-o activitate în afara proiectului SWiPE, trebuie să faceți referire la proiect și să menționați faptul că producția materialului a fost finanțată de programul LIFE al Uniunii Europene.

Dacă sunteți un furnizor de formare și sunteți interesat să utilizați materialele, dar aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contactați. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați WWF România si Fauna & Flora (www.fauna-flora.org).